[row][span4 offset=”no_offset” ]

Birmingham

[/span4][span4 offset=”no_offset” ]

Brighton

[/span4][/row][row][span4 offset=”no_offset” ]

Cardiff

[/span4][span4 offset=”no_offset” ]

Glasgow

[/span4][/row][row][span4 offset=”no_offset” ]

London

[/span4][span4 offset=”no_offset” ]

Manchester

[/span4][/row]